Ars Poetica 2014

Ďakujeme

Juraj Kuniak, vydavateľstvo Skalná ruža

Lívia Kožušková, grafické návrhy vybraných komponentov webstránky arspoetica.sk

Fest Anča - Medzinárodný festival animovaných filmov

Jana Lenartová, settour.sk

Filozofická fakulta UK v Bratislave

Martin Merc, K2 zvuk

Malewill Café