Ars Poetica 2014

Chuťovky pred poéziou

3. 12., streda

Filmy
Foajé, Štefánikova 16, Bratislava

18:00 – Jiné vize 2013 – výber desiatich krátkych filmov zo sekcie Přehlídky animovaných filmov PAF 2013.
20:00 – Druhý valčík (Steaua : Dinamo 1988) r. Corneliu Porumboiu, Rumunsko 2014, 97 min.


Otvorenie festivalu

4. 12., štvrtok

A4, 19:00 Večer poézie
Nia Davies (GB)
Vlad Ster (RO/NL)
Dagmara Kraus (GER)
Simone Kornappel (GER)
Dalibor Markovic (GER)

Na večery poézie vstup voľný


A4, 21:00 Tanečné predstavenie
Creation 2014
Eva Lacková (SK), Jana Tereková (SK)


A4, 22:00 Koncert
Genius Locci (SK)


Filmová sekcia
A4, Karpatská 2
17:30 Európa jedna báseň I


Foajé, Štefánikova 16, Bratislava
18:00 – Experimentálny film (1919 – 1959)
20:00 – Best of Fest Anča 2014, 83 min.


5. 12., Piatok

13:00 Európske fórum poézie
Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2
Medzinárodné kolokvium o formách súčasnej poézie


A4, 19:00 Večer poézie
Rodica Draghincescu (RO/FR)
Tomica Bajsić (CRO)
Adam Borzič (CZ)
Hilá Lahav (IZR)
Karol Chmel (SK)
Ron Padgett (USA)

A4, 21:00 Poézia a video
Ariadne Radi Cor (IT/GB)
Leszek Onak (PL)
Łukasz Podgórni (PL)

Na večery poézie vstup voľný


A4, 22:00 Koncert
Lixx (SK) Subliminal


Filmová sekcia

A4, Karpatská 2
17:30 Európa jedna báseň II


Foajé, Štefánikova 16, Bratislava
18:00 – Experimentálny film (1928 – 2005)
20:00 – Lyrik, r. Arnold Kojnok Slovensko, 2014, 83 min.


6. 12., sobota

A4, 19:00 Večer poézie

Biagio Guerrera (IT)
Jana Pácalová (SK)
David Lespiau (FR)
Ján Buzássy (SK)
Michel Delville (BEL)

A4, 21:00 Poézia a video
Martín Bakero (CHIL/FR)
Marc Atkins (GB)

Na večery poézie vstup voľný


A4, 22:00 Koncert
Machine Mass
Michel Delville (BEL), Tony Bianco (USA/GB)


Filmová sekcia
A4, Karpatská 2
17:30 Európa jedna báseň III


Foajé, Štefánikova 16, Bratislava
18:00 – Stoka – epilóg, r. Zuzana Piussi, Slovensko, 2007, 19 min.
19:00 – Myslím, tedy slam, r. Zuzana Piussi, Česko, 2008, 51 min.
20:00 Dušan Hanák (1965 – 1974)


7.12., nedeľa

15:00 Prines svoju báseň
Workshop kreatívneho písania
Malewill Café, Uršulínska 9, Bratislava