Ars Poetica 2014

Festivalový tím

Martin Solotruk - riaditeľ festivalu, dramaturgia

Martina Straková - koordinácia a PR

Martin Palúch - dramaturgia filmovej sekcie

Dušan Vančo - dramaturgia hudobnej sekcie

Zuzana Némethová - produkcia

Gabriela Vaššová - guest service

Silvia Ruppeldtová - redakcia antológie, preklady

Zden Hlinka - tvorba televízneho spotu, VJ-ing

Veronika Mináriková - grafika a layout

Igor Smitka - festivalové foto a video

Pavol Lukáč - preklady z a do anglického jazyka

Lucia Hurajová - VO televízneho spotu, recitácia poézie

Ľubo Bukový - recitácia poézie