Ars Poetica 2014

Ariadne Radi CorChantilly Cream je pojem zastrešujúci londýnsku tvorbu Ariadne Radi Cor (ITGB), ktorá sa venuje grafickému dizajnu, vyrába originálne pohľadnice a písma. Ari pozvali prednášať o tvorbe pohľadníc do Benátok na univerzitu Cà Foscari a na Akadémiu umení v Bergame. Vystavovala v Taliansku, Írsku a v Londýne. Jej poézia je zameraná na zvukové nahrávky, ktoré púšťa ako voice-over k videám.

AtkinsMarc Atkins (GB) je anglický umelec, ktorý žije, pracuje a vystavuje v Londýne, Ríme, New Yorku, Varšave a Paríži. Svoje práce a uvažovanie o obraze predstavil na Kráľovskej akadémii umení v Londýne, na Newyorskej univerzite v Paríži, v Galérii fotografie, na univerzitách v Liège a Cambridgei. Doposiaľ vydal knihy básní v próze The Logic of the Stairwell (Logika schodiska) a The Prism Walls (Steny kocky). Okrem toho vydal aj niekoľko kníh fotografií, ako sú The Teratologists, Liquid City, Faces of Mathematics, Thirteen a Warzsawa.

Viac info o autorovi:
Niekoľko pohľadov na mnohovrstevnatosť britského umelca Marca Atkins
Marc Atkins: Retrospektíva

Bajsic TomicaTomica Bajsić (CRO) – básnik, prozaik a prekladateľ, grafický dizajnér, editor a redaktor, tajomník chorvátskeho PEN klubu; autor básnických zbierok Južni križ, Zrak ispod mora, Pjesme svjetlosti i sjene, Pobuna obješenih, cestopisu Dva svijeta i još jedan, obrázkovej knižky Ana i vila Velebita; zostavil a preložil viacero antológií španielskej poézie, ako aj samostatných prozaických diel z latinskoamerickej literatúry.
Bianco by Elisabeth WaltregnyTony Bianco (USA/GB) sa narodil v New Yorku a v súčasnosti žije v Anglicku. Hráva a nahráva s niektorými z najvýznamnejších hudobníkov svetovej džezovej scény, ako sú Dave Liebman, Evan Parker, Paul Dunmall, Elton Dean, Alex von Schlippenbach, Reggie Workman, Paul Rutherford, Keith Tippett, Paul Rogers, Luther Thomas, Jay Oliver alebo John Edwards. Nesmierna rozmanitosť jeho diskografie odráža jeho potrebu byť "uvoľnený a napätý, odviazaný a prísny" a kombinovať tóny straight-ahead džezu a džezových improvizácií, zatvorených a otvorených foriem.
BorzičAdam Borzič (CZ) je český básnik, esejista, psychoterapeut a šéfredaktor literárneho obtýždenníku Tvar. Je spoluzakladateľom básnickej skupiny Fantasía, s ktorou vydal spoločnú knihu Fantasía (Dauphin, 2008). Skupina sa vo svojej poézii a teórii prejavuje otvorenou a intenzívnou imagináciou a vo svojich verejných vystúpeniach spája klasické čítanie s umením performancie. Borzič publikoval zbierky Rozevírání (Dauphin, 2011) a Počasí v Evropě (Malvern, 2013), za ktorú bol v roku 2014 nominovaný na Magnesii Literu. Jeho básne boli štyrikrát zaradené do antológie Najlepšie české básne (2012,2012,2013,2014). Ukážky z jeho poézie boli preložené do angličtiny, chorvátčiny, poľštiny a rumunčiny.

buza-769-ssy-litcentrum.jpgJán Buzássy (SK) sa narodil v Kočovciach. Vyštudoval knihovníctvo a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor, neskôr (až do jej zániku) ako šéfredaktor dnes už kultovo vnímaného literárneho mesačníka Mladá tvorba. Od roku 1971 pracoval ako redaktor a šéfredaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Po roku 1989 bol predsedom Asociácie spisovateľov Slovenska a šéfredaktorom obnoveného mesačníka Kultúrny život. Žije v Bratislave.

Básnické zbierky: 1965 – Hra s nožmi, 1966 – Škola kynická, 1970 – Nausikaá, 1972 – Krása vedie kameň, 1975 – Rozprávka, 1976 – Znelec, sonetový cyklus, 1976 – Rok, sonetový cyklus, 1978 – Bazová duša, cyklus, 1979 – Ľubovník, cyklus básní, 1982 – Pláň, hory, monumentálna básnická skladba, 1988 – Zlatý rez, 1993 – Náprava vínom, 1995 – Dni, 1997 – Svetlo vôd, cyklus

Preklady: 1966 – Thomas Stearns Eliot: Pustatina, 1967 – Oskar Davičo: Trh víchrov, 1978 – Ivan Alexejevič Bunin: Dedina

CreationCreation 2014, Jana Tereková (SVK) a Eva Lacková (SVK). Inšpiráciou pre vznik tanečného predstavenia sa stali básne Michala Habaja zo zbierok Korene neba a Michal Habaj.

DelvilleImage by Elisabeth WaltregnyMichel Delville (B) vyučuje anglickú, severoamerickú a komparatívnu literatúru na Univerzite v Liège, kde zároveň vedie Interdisciplinárne centrum pre aplikovanú poetiku. Je autorom a spoluautorom knižnej štúdie Americké básne v próze: poetické formy a hranice žánru (The American Prose Poem: Poetic Form and the Boundaries of Genre, 1998); J. G. Ballard (1998); Hamlet & Co (2001); Frank Zappa, Kapitán Beefheart a tajné dejiny maximalizmu (Frank Zappa, Captain Beefheart, and the Secret History of Maximalism, 2005); Jedlo, poézia a estetika spotreby: jedenie avantgardy (Eating the Avant-Garde, 2009); Poetika na rázcestí: text, obraz, hudba, film a ďalšie (Text, Image, Music, Film & Beyond, 2013). Zostavoval niekoľko knižných vydaní esejí a o súčasnej poetike a vydal dve zbierky básní a básní v próze: Tretie telo (Le troisième corps, 2005) a Medzi hruškou a syrom (Entre la poire et le fromage, 2013). Ako hudobník vystupoval s rôznymi hudobnými zoskupeniami a spolupracoval s džezovými a avant-rockovými hudobníkmi ako napríklad s Daveom Liebmanom, Eltonom Deanom, Chrisom Cutlerom, Harrym Beckettom, Edom Mannom a Annie Whitehead.

Viac informácií o autorovi (v angličtine) na Ars Poetica European Poetry Forum ars-poetica-epf-logo.jpg

DomGarcia FestinaLente MartinBakeroMartín Bakero (RCH/F) je básnik, hudobník a psychoterapeut (terapoet). Svoje predstavenia, prednášky, filmy, výstavy, inštalácie a rozhlasové hry uviedol v Európe, v Severnej, Strednej a Južnej Amerike. Experimentoval aj s kombinatorickými, permutačnými, genetickými, astrobiologickými spoločenskými vedami, ako aj v kvantovej mechanike, fyzike a v zvukovom a vizuálnom umení. Študoval elektroakustickú kompozíciu na konzervatóriu v Paríži a vyučuje na univerzitách vo Francúzsku, Mexiku a v Čile so špecializáciou na rozdeľovanie porúch osobnosti a poézie. Skúma otázku, ako pretransformovať symptóm v umení: symptomart; zvukovo sémantický spôsob, akým sa z problematiky stáva báseň, premenu pevných spoluhlások na voľné samohlásky a stratené samohlásky na reálny optobásnický zvuk. Zúčastnil sa tvorivých dielní napríklad s Meredith Monk, Joan La Barbara, Alejandrom Jodorowskym a Henrim Chopinom. Pripravuje workshopy pre „terapoetov". Vytvoril vzduchovú a elektro-vzduchovú poéziu, v súčasnosti pracuje na zvukovo-sémantickej poézii. V poslednom období absolvoval niekoľko tvorivých pobytov a vystúpení v tvorivých organizáciách Avatar (Quebec), v Národnom centre pre umenie (Mexiko) Proposta (Barcelona). Je členom LaBoRaToiRe, Motor Nightingale, Buzos Tácticos, M'Other, Futures Primitives, Mutiques a pnEUmAtIkOs, kde pracuje s mnohými umelcami, vedcami a mystikmi, pričom skúma hranice medzi poéziou, hudbou, vizuálnym prejavom a realitou. Založil festival Festina Lente a Laboratoire d'electropoésie acousmantique) (Laboratórium elektro-vzduchovej poézie) v Paríži.
DraghincescuRodica Draghincescu (RO/F) teoretička, spisovateľka, poetka a prekladateľka. Píše vo francúzštine a v rumunčine. Narodila sa v rumunskom meste Buzias a stala sa súčasťou hnutia nonkonformných rumunských spisovateľov, ktoré vzniklo ako reakcia na pád Ceausescovho režimu v roku 1989 – takzvanej „generácie 90". Rumunská tlač o Rodicy Draghincescu dlho písala ako o „amazonke rumunských humanitných smerov". Žila v Nemecku a napokon sa usadila vo Francúzsku, kde sa stala literárnou poradkyňou vo viacerých kultúrnych ustanovizniach. Vydala romány, zbierky poézie, literárne eseje, preklady a rozhovory v Rumunsku, v Nemecku, vo Francúzsku a v USA, zúčastnila sa mnohým svetových literárnych festivalov. Vedie žánrovo rozmanitý a viacjazyčný internetový časopis Levure Litteraire a je členkou vydavateľskej rady nemeckého vydavateľstva Klak v Berlíne.
GeniusLocciGenius Locci (SK). Hudobný projekt dvoch sestier a spriaznených hudobníkov, ktorých tvorba sa pohybuje medzi indie folkom, dream popom a jemnou ambientnou elektronikou. Spievajú v angličtine a ich piesne sa nesú v podmanivých, harmonických melódiách. Spája sa v nich krehkosť s mimoriadnou energiou a silou. V máji tohto roku vydali EP Innate, ktoré je prierezom ich doterajšej tvorby. Na našom festivale sa predstavia v komornej, no autentickej podobe vo dvojici.
GuerreraBiagio Guerrera (I). Básnik, herec, režisér, kurátor. Vydal tri básnické zbierky: Idda (Il Girasole 1997), Cori niuru spacca cielu (Mesogea, 2009), Amàri (Mesogea 2014) + CD nahrávku, a spolu s tuniským básnikom Moncef Ghacemom a Poetry Pocket Orchestra vydali CD nahrávku Quelli che bruciano la frontiera (Folkstudio Ethnosuoni, 2011). Jeho básnické zbierky boli vydané v Poľsku, vo Veľkej Británii a v Tunisku. Záujem o sicílštinu, poéziu a hudbu ho priviedol k režírovaniu mnohých hier a vystúpení založených na poézii a k spolupráci s básnikmi a autorkami ako Ronny Someck, Moncef Ghachem, Habib Tengour, Rosa Alice Branco a s inými. Okrem iného je aj aktivista v kultúrnej sfére, v súčasnosti je prezident a umelecký riaditeľ Associazione Musicale Etnea a tiež umelecký riaditeľ medzinárodného festivalu poézie Voci dal Mondo (šesť ročníkov).

hila-768-lahav-1.jpgHilà Lahav (IL) sa narodila v izraelskom meste Zichron Jaakov. Je profesionálna hudobníčka a poetka. Študovala históriu na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a starú hudbu na Jeruzalemskej tanečnej a hudobnej akadémii. Je členkou viacerých uznávaných zoskupení, v ktorých hrá klasickú starú hudbu, ale aj klasickú tureckú, arabskú a andalúzsku hudbu, ktoré interpretuje na turecko-arabskej flaute ney a historických drevených dychových nástrojoch. Od roku 2005 vychádzajú jej básne v literárnom časopise Mita'am a niektoré básne boli ocenené cenou Hebrejskej univerzity. Debutová zbierka básní Duša (נשמה) vyšla v roku 2011 vo vydavateľstve Hakibbutz Hameuchad. Druhá básnická zbierka Do rána (עד הבוקר) vychádza v decembri 2014 v tom istom vydavateľstve.

Karol ChmelKarol Chmel (SK) – redaktor, prekladateľ z poľskej, chorvátskej a srbskej literatúry, autor básnických zbierok Máš, čo nemáš (1985), Ovocnejší strom (1989), Spray, modrá mentalita (1998), O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky (2004), Chiaroscuro (2009) a Batéria (2014). Po ukončení filozofickej fakulty UK vystriedal do roku 1989 viacero povolaní – od závozníka, cez vychovávateľa po arteterapeuta v psychiatrickej liečebni. Od r. 1989 redaktor vyd. Smena, redaktor časopisov Fragment a OS, v súčasnosti redaktor vydavateľstva Kalligram.
kornappel

Simone Kornappel (D) je poetka, prekladateľka a spoluvydavateľka magazínu o literatúre Randnummer Literaturhefte a je taktiež editorka webového portálu lyrikkritik.de.

kraus-dagmara.jpg

Dagmara Kraus (D) sa narodila v poľskej Vroclave, vyrastala v Poľsku a v Nemecku. Píše poéziu a prekladá. Je autorkou básnických zbierok kummerang (Kookbooks, Berlín, 2012) / gloomerang (New York, Argos Books 2014) a kleine grammaturgie (Urs Engeler/roughbooks, Solothurn, 2013). V súčasnosti žije na francúzskom vidieku a v Berlíne. V ostatnom čase sa venuje rozhlasovému umeniu.

LespiauDavid Lespiau (F) sa narodil v roku 1969 v Bayonne, na juhozápade Francúzska. Prvé texty publikoval časopisecky v roku 1996, knižne publikuje od roku 2002. Bol koeditorom časopisu Issue, ktorý vytváral prepojenia medzi súčasnou francúzskou a súčasnou americkou poeéziou. Venuje sa aj kritickým analýzam poézie, predovšetkým v časopise CCP cahier critique de poésie, vydávanom Medzinárodným centrom poézie v Marseille, kde pracuje od roku 2000. Jeho písanie a tvorivé skúmanie poézie a prozaického rozprávania sleduje viaceré osi, badateľné aj v spolupráci s rozličnými vydavateľstvami. Vydal tridsať zbierok básní a dve experimentálne prózy, La poursuite de Tom (Farrago/Léo Scheer, 2003) a Férié (Les petits matins, 2009). V rokoch 2013/2014 vydal knihy Notes de production (Contre-mur), 27 réponses a 70 je piqués de biais (obe vyšli vo vydavateľstve Ink), Nous avions (Argol), Notes pour rien (Contrat maint), Poudre de la poudre (Le bleu du ciel). 28. číslo časopisu CCP cahier critique de poésie z októbra 2014 venovalo jeho písaniu samostatnú tematickú prílohu.
LixxLixx (SK). Na domácej scéne je viac ako 15 rokov známy svojimi aktivitami na poli drum&bassu, no netají sa nadšením pre akúkoľvek krásnu hudbu. Je hlavou večierkov Basshaze a SIGNAll_FM Night, autorom drum&bassovej show Rádia_FM a dlhoročný neúnavný propagátor dobrej hudby. V roku 2010 odštartoval side-projekt Subliminal. Žiadne žánre, žiadne obmedzenia, len silná hudba, ktorá vám prenikne hlboko pod kožu.
Marković - Ken Yamamoto

Dalibor Marković (D). Básnik. Narodil sa vo Frankfurte nad Mohanom v chorvátskom kultúrnom prostredí. Už ako dieťa objavil v sebe schopnosť vytvárať zvuky a rytmy ústami , tzv. beatbox. Počas štúdií filozofie na Frankfurtskej univerzite začal vystupovať na básnických slamoch – modernej forme súťaže pre nádejných básnikov. Spolu s dvoma priateľmi a básnikmi založil skupinu Spoken-Word-Team WordAlert. V roku 2010 sa skupina stala laureátom súťaže Zürich Spoken Word Festival. Markovićove pódiové vystúpenia sú kolážou dialógov, prozaických vsuviek a rytmickej poézie, ktoré často spája alebo oddeľuje beatbox. Dalibor Marković žije vo Frankfurte nad Mohanom.

Nia Davies Image by Maria Angelica MaderoNia Davies (GB) je vydavateľka, poetka, redaktorka literárneho časopisu. Zbierka básní s názvom Potom flám (Then spree) vyšla vo vydavateľstve Salt publications v roku 2012. Jej básne sa objavili v mnohých časopisoch a básnických antológiách. Pravidelne spolupracuje s rôznymi básnikmi, hudobníkmi a umelcami. Kniha rozprávok zoradených v dlhom rade básní na pokračovanie Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmısınız alebo dlhé slová (Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmısınız or Long words) je nazvaná podľa dlhých slov vo viacerých jazykoch a je jej nadchádzajúcou publikáciou. Nia Davies je šéfredaktorou prestížneho časopisu poézie Poetry Wales. Spolupracuje na medzinárodnych literárnych projektoch Literature Across Frontiers a Wales Literature Exchange. Žije vo Walese.
OnakLeszek Onak (PL) – multimediálny tvorca, autor kybernetickej poézie, administrátor, producent pseudokódov, objektov, programov; zakladateľ literárnych portálov niedoczytania.pl, liternet.pl; spoluzakladateľ umeleckej skupiny Rozdzielczość Chleba; redaktor časopisu Lampa; spolu s Lukaszom Podgórnim vydal knižku wgraaa (2012).
PácalováJana Pácalová (SK), autorka básnických zbierok Citová výchova (2003) a Všetko o mojej matke (2012). Profesne sa venuje výskumu slovenskej literatúry 19. storočia a edičnej príprave vydaní romantických autorov. Výstupom jej ťažiskovej práce k dejinám slovenskej rozprávky je monografia Metamorfózy rozprávky (2008). Žije v Moste pri Bratislave.
PodgorniLukasz Podgórni (PL) – spolutvorca manifestov kybernetickej poézie, grafik, performer, autor zbierok Skanowanie balu (2012), noce i pętle (2010); spoluautor buletinov Kryzys (2009), ZBIÓR PUSTY (2013) a – s Leszkom Onakom – wgraa (2012).
Ron Padgett by John SarsgardRon Padgett (USA), americký básnik. Jeho kniha Ako dlho, bola v roku 2012 nominovaná na Pulitzerovu cenu. V roku 2014 noviny Los Angeles Times mu za Zobrané básne udelili Cenu Najlepšia zbierka poézie a Americká básnická spoločnosť mu pridelila Cenu Williama Carlosa Williamsa. V roku 2015 New York Review Books vydá jeho preklad Apollinairových básní pod názvom Pásmo: Vybrané básne Guillauma Apollinaira. V tom istom roku vo vydavateľstve Coffee House Press vyjde zbierka jeho nových básní, pod názvom Som aj nie som sám. Väčšinou žije v New Yorku.
SterVlad Marius Ster (RO/NL) sa narodil v rumunskom meste Baia Mare a v súčasnosti žije v holandskom Enschede. Od roku 2012 je študentom práva a kulturológie a zároveň sa venuje samoštúdiu filozofie a fotografie. V blízkej budúcnosti začne navštevovať bakalárske štúdium písania a fotografie. V roku 2013 stál pri vzniku osobného projektu Hayzed z ktorého sa vyvinul experimentálny časopis pre umenie a kultúru Hayzed Magazine a Ster je jeho šéfredaktorom. V minulosti na tvorbe časopisu spolupracoval aj slovenský básnik Peter Macsovszky.