Ars Poetica 2017

Lucia HurajováLucia Hurajová

Žije v Bratislave. Pravidelne účinkuje v bratislavských divadlách (MDPOH, Divadlo v podpalubí). Je členkou Túlavého divadla, koordinuje medzinárodný frankofónny projekt Karavána desiatich slov. Absolvovala doktorát z divadelnej vedy.

Marek Majeský

Absolvent ČaBF VŠMU odbor herectvo.
Slovenský divadelný, filmový, televízny, rozhlasový a dabingový herec.

Odpremiéroval a účinkoval vo vyše 70-tich divadelných inscenáciách. Pôsobil v angažmán v divadlách v Trnave, Nitre, Košiciach a Bratislave. Od r.2008 umelec v slobodnom povolaní. Ako hosť účinkoval v rôznych divadlách po celom Slovensku. Posledná premiéra: Trnavské divadlo – "Veľký Gatsby" v titulnej postave. Tv: rôzne inscenácie a seriály, Film: napr. "Bathory", "Kandidát"
Od r.2011 pedagóg na ČaBF VŠMU.

Ivan Šándor

Po ukončení VŠMU pôsobil v Divadle Jána Palárika v Trnave a následne na Novej scéne v Bratislave. Aktuálne pôsobí "na voľnej nohe" ako hosťujúci herec v bratislavskom Divadle Aréna. Venuje sa dabingu, práci v rozhlase a účinkovaniu v televíznych seriáloch.