Ars Poetica 2017

Hlavní partneri

Magistrát hlavného mesta Bratislavy
Bratislavský samosprávny kraj
Třinecké železárny - Moravia Steel

Hlavný mediálny partner

RTVS
Rádio Litera

Mediálni partneri

Slovak Spectator
InBA
Pravda
Citylife

Partneri

Fond na podporu umenia
Versopolis
Univerzitná knižnica v Bratislave
Národné osvetové centrum
Flanders State of the Art
EUNIC
SNG
Kino Lumiére
Citylife
Bratislava Tourist Board
BA reštaurácia
1 Slovak Pub

Záštitu nad medzinárodným festivalom poézie Ars Poetica 2017
prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy, pán Ivo Nesrovnal.

*

Večer poézie Versopolis sa uskutočňuje
s podporou programu EU Kreatívna Európa.