Ars Poetica 2018

Hlavní partneri

Magistrát mesta Bratislavy
Slovenské národné divadlo
Fond na podporu umenia
Flanders State of the Art
EUNIC
Třinecké železárny - Moravia Steel

Hlavný mediálny partner

RTVS

Mediálni partneri

Slovak Spectator
InBA
Pravda

Partneri

Versopolis
Univerzitná knižnica v Bratislave
Literárne informačné centrum
Národné osvetové centrum
SNG
Kino Lumiére
Citylife
Bratislava Tourist Board

*

Záštitu nad medzinárodným festivalom poézie Ars Poetica 2018
prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy, pán Ivo Nesrovnal.

*

Večer poézie Versopolis sa uskutočňuje
s podporou programu EU Kreatívna Európa.

*

Ars Poetica 2018 citylight na stiahnutie
Ars Poetica 2018 citylight na stiahnutie