Ars Poetica 2018

EPF

Ars Poetica – Európske fórum poézie 2018

Program prednášok, workshopov a tvorivých príspevkov

Pondelok / 12.11. / 11.00

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67
Katedra anglistiky a translatológie

Rod Mengham: Krajina ako experimentálny slovník

*

Utorok / 13.11 / 14.00

Nádvorie Lisztovho Pavilónu Univerzitnej knižnice v Bratislave, Klariská 1

Rod Mengham: Objekty mesta ako znaky poézie

*

Streda / 14.11. / 11.00

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67
Katedra anglistiky a translatológie

Camilla Nelson: Úvod do konkrétnej poézie

*

Streda / 14. 11./ od 17. 00 do 19.00

V-Klub, Námestie SNP 12, Bratislava

Camilla Nelson: Multisensory/Multimedia
Kreatívny a informatívny workshop poprednej britskej umelkyne

*

Štvrtok / 15. 11 / od 14.20 do 16.00

Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, prednášková sála G 240

Risto Ahti: Kreativita a poézia na akademickej pôde

*

Piatok / 16.11. / od 13.00 do 16.00

V-Klub, Námestie SNP 12, Bratislava

Roberta Štěpánková: Poézia z tela
Kreatívny workshop: tanec a poézia

*

Piatok 16. 11. / od 14.00 do 17.00

Lisztov pavilón Univerzitnej knižnice v Bratislave, Klariská 1

Kinga Tóth, Endre Szkárosi: Experiment v súčasnej maďarskej poézii
Luke Roberts: Básnické školy a hlavné trendy v súčasnej Británii
Olivier Brossard: Vzťahy americkej a francúzskej poézie v 20. storočí
Hannah Silva: Performance ako politický akt
Tomomi Adachi: Zvuk či praslovo?

*

Sobota / 17.11 / od 14.00 do 17.00

Lisztov pavilón Univerzitnej knižnice v Bratislave, Klariská 1

Zoe Skoulding: Earspoetica: On Listening, Poézia, vnímanie a veda
Carmien Michels: Slová ako médium performance
Noam Partom: Slová transformované do hudby

*