Ars Poetica 2018

Festivalový tím

Martin Solotruk - riaditeľ festivalu, dramaturgia

Martina Straková - koordinácia a PR

Martin Palúch - dramaturgia filmovej sekcie

Zuzana Némethová - produkcia

Martin Janoško - grafika a layout festivalu

Zdeno Hlinka - tvorba televízneho spotu, VJ-ing

Martin Merc - zvuk a postprodukcia televízneho spotu

Lívia Kožušková - grafika a layout "Versopolis Booklets"

Martina Tomašovičová - preklady z a do anglického jazyka

Lucia Hurajová - VO televízneho spotu, recitácia poézie

Marek Majeský - recitácia poézie

Ivan Šándor - recitácia poézie

Radmila Buricová a Miroslav Ardon - festivalové video

Leontína Berková - festivalové foto

Jaroslav Hochel - redakcia antológie

Guest service

Alexandra Demetrianová - guest servis a asistent produkcie

Viktor Varga - guest servis a asistent produkcie

Asistenti produkcie

Eva Petrželová

Michaela Priatková

Krištof Solotruk

Matthieu Vaucel

Adam Záhorský

Technika

Miroslav Spevák