Ars Poetica 2019

Ars Poetica 2019

Slová pulzujúce obrazmi

Návrh grafiky: Marek Kianička

Animácia a výber hudby: Zden Hlinka

Hudba: Tomasz Gierygowski

Voiceover: Lucia Hurajová

Zvuk a postprodukcia: Martin Merc, K2 zvuk

*