Čítačka a prezentácia knihy básnika Ivana Štrpku v Ríme, 20.3.2015.