Krst knihy Mila Haugová: Srna pozerajúca na Polárku

18. apríl, 2017, SNG Café Berlinka (foto: Ivana Bruteničová)