Prezentácia knihy V. Rácovej: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku

15. jún, 2016, Artforum; foto: Ivana Bruteničová