SOLOTRUK, Martin

SOLOTRUK, Martin

V debutovej básnickej zbierke Tiché vojny (1997), za ktorú dostal Prémiu Ceny Ivana Kraska, sa prezentoval intelektuálnymi textami a kombinovaním rôznych sémantických rovín (vedecká terminológia, figuratívnosť, frazeológia a i.), ktoré sú v princípe spojené deštrukciou jazyka. Takouto formou sa pokúsil o vytvorenie nového, osobitého vyjadrovacieho štýlu. Podobnú líniu uplatnil aj v zbierkach Návraty veľkého romantika (s P. Šulejom, 2001) a Mletie (2001). V roku 2006 mu vyšla zbierka Planktón gravitácie, následne Lovestory: agens a paciens (2007), Márnivé bubliny (CD s básňami viacerých autorov) (2010).

Spoluautorsky sa podieľal na vydaní publikácie Antológia: päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie (2012). Prekladá z angličtiny (A. Hunt Badiner, J. Ashberry, T. Hughes, P. Marber, B. Seaman, E. Walsh a i.) a do angličtiny (J. Ondruš). V roku 2006 dostal Cenu Jána Hollého za preklad poézie Ted Hughes: Krá. Zo života a piesní Krá. Svoju poéziu a preklady uverejňujú rôznych časopisoch (Fragment K, Romboid, RAK, Kultúrny život a i.). Od roku 2003 spolu s P. Šulejom organizuje bratislavský medzinárodný festival poézie Ars poetica.

MAŤOVČÍK, Augustín, Peter CABADAJ a Pavol PARENIČKA, 2008. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. dopl. vyd. Martin: Slovenská národná knižnica ; Bratislava: Literárne informačné centrum. ISBN 978-80-89222-48-3.

Zdroj: slovakpoetry.wordpress.com, 2. marec 2015

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku2. 3. 2015, 00:00