slovensky english

Berlín žije poéziou

Berlín žije poéziou

V Berlíne sa v dňoch 27. 5. až 4. 6. 2006 uskutočnil festival poézie (Berlin Poetry Festival). Literárne informačné centrum sa na podujatí zúčastnilo na pozvanie organizátorov, predstaviteľov internetového portálu lyrikline.org, ktorí sa o nás dozvedeli prostredníctvom Goetheho inštitútu.

Po oficiálnom otvorení festivalu na Mestskej radnici sa nasledujúci deň konal seminár zameraný na spoluprácu LIC s internetovým serverom lyrikline.org. Jeho hlavným cieľom je uverejňovať poéziu autorov členských štátov Európskej únie, ako aj iných krajín sveta. LIC na seminári dohodlo podmienky spolupráce pri uverejňovaní výberu básní slovenských autorov na internetovej stránke v origináli a v preklade do jazykov partnerských krajín. V spolupráci s občianskym združením Ars Poetica bude každý rok pre internetový server pripravovať desať profilov slovenských básnikov so zvukovými nahrávkami ich básní.

Na diskusii sa zúčastnilo dvadsaťpäť pozvaných zahraničných hostí, traja noví hostia partnerských krajín uchádzajúcich sa o spoluprácu, hostia z UNESCO, ktoré bude mať v budúcnosti nad projektom záštitu. Diskutovalo sa o technickej realizácii prenosu zvukových, textových a obrazových dát z partnerských krajín do nemeckej centrály; o autorských právach v súvislosti s internetovým publikovaním, o možných problémoch s nimi v jednotlivých krajinách a o ich riešení; ďalším bodom bola problematika prekladu (problémy prekladania z menej rozšírených jazykov, kontrola kvality básnického prekladu). Posledným bodom programu bola možnosť podpísať zmluvu o spolupráci už na záver seminára. Autori projektu navrhli, aby každá členská krajina nezáväzne zostavila zoznam prekladateľov zo svojho východiskového jazyka do cieľových jazykov všetkých partnerov.

Program festivalu tvorili literárne pásma, kombinované predstavenia rôznych umeleckých druhov a poézie, prekladateľské kolokviá a semináre, ktoré viedli zahraniční hostia. Spájacím mostom je aj spomínaný literárny server lyrikline.org.

Berlínsky festival poézie sa stal ďalším dôležitým krokom v rozvíjaní vzájomnej zahraničnej literárnej spolupráce. Literárne informačné centrum získalo cenné kontakty, potrebné na propagovanie našich spisovateľov v zahraničí.

Peter Chovan, litcentrum.sk, 27.6.2006.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránkupublikované 17. 09. 2006

Novinky > Súvisiace

Započúvajte sa do magických zvukov svetovej p...Započúvajte sa do magických zvukov svetovej p...
Pozrite si krátky dokument z medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2018 a započúvajte...
Poetka Renate Aichinger o festivale Ars Poeti...Poetka Renate Aichinger o festivale Ars Poeti...
Rakúska poetka Renate Aichinger nám napísala nádherný list! Ďakujeme :) * Ars Poetica...
Ohlasy na Festival Ars Poetica 2018Ohlasy na Festival Ars Poetica 2018
Carmien Michels, Olivier Brossard, Mila Haugová, Risto Ahti, Lukasz Jarosz, Pietro Cagni ... Ďakujeme...
The Sound Of Human Thoughts / Ars Poetica 201...The Sound Of Human Thoughts / Ars Poetica 201...
V aktuálnom čísle Knižnej revue nájdete reportáž Lindy Nagyovej z medzinárodného festivalu...
Roberta Štěpánková, Artist and Psychotherapis...Roberta Štěpánková, Artist and Psychotherapis...
We're bringing you a profile of the artist and psychotherapist Roberta Štěpánková, who led...
The Story Behind The Ars Poetica 2018 Key Vis...The Story Behind The Ars Poetica 2018 Key Vis...
Meet Dorota Sadovská, the artist behind the Ars Poetica 2018 visuals. The concept of the poster...
CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2019 ArsPoetica