Daniela Zhang Cziráková

Daniela Zhang Cziráková

Je sinologička, pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave orientalistiky SAV v Bratislave. Prednášala o čínskom výtvarnom umení na VŠVU v Bratislave. Publikovala vedecké články doma i v zahraničí. Jej esej Pohľad zvonku – Nietzscheho Tak povedal Zarathustra a Lao c´ho Tao Te Ťing získala v roku 1998 druhú cenu v tvorivej súťaži o najlepšiu vedeckú esej (Romboid, 3/1999). Predmetom jej záujmu je čínske výtvarné umenie a súčasná čínska literatúra. Preložila a prebásnila zbierku poézie Paola Zhanga Tieň jin-jangu (2011, Millanium).

Daniela Zhang Cziráková中文名字唐艺梦,汉学家, 1994年毕业于布拉迪斯拉发夸美纽斯大学

斯洛伐克)并获得了硕士学位, 2002年毕业于布拉格查理大学,东亚学院,专业中国美术史

并获得了博士学位。工作在斯洛伐克科学院,东方研究所。中、斯文国家选手翻译、从事中国

当代诗歌翻译和研究、艺术研究。教过中国美术在斯洛伐克布拉迪斯拉发美术学院。她发表几

十篇科学研究文章在斯洛伐克、捷克、美国、中国、等国家。她的科学散文《从外面来看 - 尼

采的《查拉图斯特拉如是说》和老子的道德经比较论》在1998年获得了斯洛伐克文学基金会银

奖。她翻译了华人张曙光的诗集《阴阳之影》2011年出版。在2015年的ARS POETICA 翻译了陈

东东、宋琳、唐晓渡、赵四,共有几十首诗歌。现在翻译赵四的诗集。


Súvisiace:

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 1. 2016, 16:28