John Minahane

John Minahane

Narodil sa v Baltimore, Co. Cork, Írsko v roku 1950. V Írsku získal svoje vzdelanie a pracoval od roku 1971 do roku 1966. Mal viaceré zamestnania, venoval sa písaniu poézie i prózy pre írske literárne časopisy, ktoré občas aj redigoval. Od roku 1996 žije a pracuje na Slovensku. Od roku 1996 až do roku 2013 vyučoval angličtinu v Akadémii vzdelávania v Bratislave.

Taktiež od roku 2003 začal prekladať slovenské texty do angličtiny. Venuje sa prekladu literárnych, muzikologických, umeleckých, etnologických a iných textov. V posledných rokoch tiež prekladá z češtiny. Prekladateľská práca je momentálne jeho hlavné zamestnanie.

Výber preložených diel zo slovenčiny do angličtiny

2003 Gotika, Dušan Buran et al. (SNG, Bratislava) – résumé

2004 Slovak Spring, Ladislav Novomeský (Belfast Educational and Historical

Society, Belfast)

2005 Blues in Slovakia, J. Litecký-Šveda et al. (Hudobné centrum, Bratislava) – blues piesne

2006 Masterpieces of Netherlandish Art in Slovakia, Ivan Rušina (SNG, Bratislava) – úvodné texty

2006 Pestrý zborník / Tabulatura Miscellanea, Ladislav Kačic (Hudobné centrum, Bratislava) – úvod

2007 Cor Cordi, Juraj Kuniak (Rock Rose, Kordíky)

2008 Niesť bremeno a spievať / To Bear The Burden And Sing, Milan Rúfus, ed. V. Marčok,
(Matica slovenská, Martin)

2010 Six Slovak Poets, ed. Igor Hochel (Arc Publishers, London)

2012 Osemnasť basní / Eighteen Poems, Ján Buzássy (Slovak Pen Centre/Rock Rose, Kordíky)

2012 Poetry Reaching Out: New Slovak Poetry in Translation (Ars Poetica, Bratislava) – zbierky Michala Habaja, Petra Šuleja a Kataríny Kucbelovej.

2013 Haberernová’s Eye. Post-informal Figuration in Slovak Visual Art of the 1960s, Richard Gregor (Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava)

2014 Július Koller Galéria Ganku ed. Daniel Gruň (Schlebrügge. Editor, Vienna)

2014 Three Chestnut Horses, Margita Figuli (Central European University Press, Budapest)

2015 Pavučina bytia / The Cobweb of Being, Jozef Leikert (Slovak Pen Centre/Rock Rose, Kordíky)

Preklad z nemčiny (s Johnom Connollym):

2003 The Aesthetic of Beuron and Other Writings, Desiderius Lenz
(Francis Boutle Publishers, London).


Viac fotografií (18)
Poetry Reaching Out - Slovenská poézia v preklade

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku26. 1. 2016, 14:00