Katarína Laučíková

Katarína Laučíková

Vyštudovala angličtinu a poľštinu na FF PU v Prešove, doktorské štúdium Slovanskej komparatívnej filológie na Univerzite Palackého v Olomouci a slavistiku na Stendhalovej univerzite v Grenobli. Hlavným motívom v jej vedeckej práci je téma hôr a proces mýtizácie rôznych obsahov pojmu „horal".

Aktívne sa venuje prekladom z poľskej a francúzskej literatúry. Doposiaľ vyšli kniha poézie Tomasza Różyckého Protivietor (Ars Poetica, 2007), Vreckový atlas žien od Sylwie Chutnik (Ladon, 2011) a spolupracovala na zbierke Verše proti zdaňovaniu poézie Zbigniewa Macheja (Drewo a srd, 2015). Od roku 2005 prispieva prekladmi a recenziami do Revue svetovej literatúry (zostavila číslo venované poľskej literatúre RSL 3/2012). Uverejňuje preklady a rozhovory so spisovateľmi do Knižného revue - spomeňme rozhovor s Annou Gavaldou, Muriel Barbery, Amelie Nothomb, Davidom Foenkinosom, Zbigniewom Machejom, Lidiou Amejko či Miloslavom Nevrlým. Jej práca o ľuďoch hôr a mýte horala bola uverejnená v zborníku TANAP (2006), v knihe Gorali (Kol. autorov, vydala Matica slovenská 2013), časopisoch Tatry (3/2008), TPN TATRY (2/2010, 1/2010), Človek a spoločnosť (4/2007, 1/2011) a Historickej revue (2010 a 2015).

V súčasnosti žije v Grenobli, pracuje ako animátorka v neziskovej organizácii a pripravuje vzdelávacie programy zamerané na spoznávanie prírody a kultúry horských regiónov.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku29. 1. 2016, 16:17