Lucia Biznárová

Lucia Biznárová

Vyštudovala španielčinu a slovenčinu na PdF UK v Bratislave. Momentálne je doktorandkou v Ústave svetovej literatúry SAV a v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie v Nitre. Venuje sa umeleckému prekladu zo španielčiny a literárnej kritike.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku2. 3. 2016, 16:05