Lucia Matejková

Lucia Matejková

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudovala tlmočníctvo a prekladateľstvo v kombinácii holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra. V roku 2013 obhájila doktorskú prácu z translatológie na tému Multikulturalizmus nizozemskej jazykovej oblasti z translatologického hľadiska. Momentálne pracuje na Filozofickej fakulte UK a venuje sa najmä odbornému prekladu z holandského jazyka.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku27. 1. 2016, 16:44