slovensky english

Marián Andričík

Marián Andričík

Pochádza z Humeného. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakujte UK v Bratislave. Pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. Absolvoval jedenapolmesačnú stáž v USA na The American University vo Washingtone. Od roku 1996 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu K druhovým problémom prekladu.

Venuje sa prekladaniu poézie, prózy, divadelných hier, rozhlasových hier, esejí, odbornej literatúry. V roku 1993 získal prémiu Slovenského literárneho fondu za preklad výberu z poézie Johna Keatsa, 1996 za antológiu beatnickej poézie, 2005 za výber z poézie Williama Blaka a 2006 za Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránkupublikované 04. 03. 2016

Ars Poetica 2017

*

15. ročník medzinárodného
festivalu poézie Ars Poetica
sa uskutoční v termíne
od 16. do 25. novembra 2017

*

Prípravy na festival
sú už v plnom prúde :)

*

Claudio Pozzani (Taliansko) Ars Poetica 2015
Fotospomienka Ars Poetica

*


Dokument RTVS o festivale
Ars Poetica


Súvisiace:

Publikácie z vydavateľstva
Ars Poetica v preklade
M. Andričíka

Dúha na nočnej oblohe
Dúha na nočnej oblohe


pacalova.jpg
Poetry Reaching Out
Slovenská poézia v preklade
(preklad básní Márie Ferenčuhovej)

CalmCube2 CMS
RSSVytlačiť stránkuKonverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk · Mapa stránok · © 2014 - 2017 ArsPoetica