Silvia Ruppeldtová

Silvia Ruppeldtová

Je prekladateľka, publicistka a archeologička. Vyštudovala Filmovú fakultu VŠMU, FiF UK v Bratislave a Inštitút pre vyššie latinsko-americké štúdiá vo Viedni. Absolvovala študijné pobyty vo Viedni, v Moskve, Madride a Havane. Pracovala ako novinárka a redaktorka týždenníka Slovo so zameraním na kultúru Slovenska a Latinskú Ameriku.

Prekladá hrané a dokumentárne filmy, poviedky a knihy zo španielčiny, francúzštiny, nemčiny, angličtiny a portugalčiny (veľmi málo a s veľkou radosťou i z ruštiny), prispieva do kultúrnej prílohy denníka Pravda esejami, rozhovormi a inými literárnymi útvarmi. Občasne vykopáva staré svety a pracuje ako turistická sprievodkyňa na Kube. Poézia, Bratislava a Lisabon sú najbytostnejšou súčasťou jej života a podstatou samotného bytia. Nie nad ani pod, nie v ani mimo neho, je to tvorba a stvorenie samé, náhrada za Boha, v ktorého neverí. Súhlasí s Guillaumom Apollinairom: "Človek môže byť básnikom vo všetkých oblastiach života. Stačí sa nebáť a vydať sa za objavovaním."

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku24. 1. 2016, 16:23