Telo o jeho slová

V-Klub, Nám. SNP 12
Sobota 18.11. / 10.00 – 16.00
Telo a jeho slová / tanečný workshop Roberty Štěpánkovej

Tanečný workshop je určený pre poetov slova, pohybu, obrazu, i pre diváka, ktorý žije poeticky.
Vezmite si so sebou zápisník, pohodlné teplé oblečenie a topánky.

Práca počas workshopu sa zameria na scitlivenie tela, tak aby si spomenulo na stav kedy hovoriť je snívať. Podporením tela a jeho fyzio-logických princípov, vytvoríme priestor a čas pre tvorbu slov. Pohyb je bázou zdieľania informácie, z ktorej sa rozvíjala reč. Reč je rozšírením tela, je telu vlastná, nemôže bez neho byť. Keď budeme venovať pozornosť plynulosti, premenlivosti a prítomnosti tela, objavíme nové miesta vznikania poézie. Konkrétne bude domovom pre abstraktné a naopak.

roberta-stepankova.jpg
Roberta Štěpánková

Roberta Štěpánková je umelkyňa a psychoterapeutka. Špecializuje sa na prácu s telom a jeho pohybovým materiálom, ktorý môže obohatiť umeleckú tvorbu či podporiť prehlbovanie sebapoznania. Bázou jej práce je instantná kompozícia – tvorba v okamihu vznikania. Študovala, žila a tvorila v Španielsku a Holandsku, aktuálne znova sídli v Brne. Tvorí tanec, poéziu, scénu pre vlastné sóla, iniciuje medzinárodné umelecké spolupráce, zaujíma ju režijne a dramaturgicky pracovať na javiskových predstaveniach na pomedzí tanca, poézie, hudby a vizuálneho umenia. Učí tanec, pričom kladie dôraz na prepojenie anatómie s expresiou, fyziológie tela s jeho poéziou.

robertastepankova.com

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku15. 10. 2017, 12:36