Inde / Ars Poetica Film 2018

19.11. Pondelok / 19.45
Kino Lumiére, kinosála č. 4, Špitálska 4, 81108 Bratislava


Život a doba neopakovateľného tvorcu a výtvarníka Alexandra Mlynárčika zachytená v akcii. Dokument pristihuje svetobežníka pri rôznych príležitostiach v jeho výnimočných prejavoch, umeleckých aktivitách, v eskamotážach, ale aj v protichodnostiach a kontroverznostiach doby, v ktorej žil a najmä žije. Zároveň ide aj o portrét takmer jedného storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúrna svojbytnosť a základné hodnoty Slovenska ako súčasti Československa, ako aj samostatného štátu a zároveň súčasti širšieho, minimálne európskeho spoločenstva.

Do tohto príbehu neoddeliteľne a organicky Mlynárčik zapadá svojím dielom aj životom, umeleckou výnimočnosťou tvorby, priateľmi, názormi, postojmi i prejavmi. Určoval nové smery a častokrát bol spolutvorcom, hýbateľom a iniciátorom progresívnych trendov v umení.

Inde, r. Juraj Nvota, Marian Urban, Slovensko/Česko, 2018, far., 80 min., dokumentárny
Inde, réžia Juraj Nvota, Marian Urban
(Slovensko/Česko, 2018, far., 80 min., dokumentárny)

*

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku3. 10. 2018, 12:23