Pocta Márii Rumanovej / Ars Poetica Film 2019

12.11. Utorok / 18.10
Kino Lumiére, kinosála č. 4, Špitálska 4, 81108 Bratislava

Pásmo dokumentárnych filmov venované spomienke na výnimočnosť tvorby režisérky Márie Rumanovej, ktorá nás nečakane opustila na sklonku tohto leta. Výber filmov talentovanej dokumentaristky tvoria jej dva študentské snímky Bezmocná hŕstka a Izolácia a krátkometrážna prenikavá sonda do ľudských charakterov z okraja spoločnosti na východe Slovenska Hotel Úsvit. Jej filmy sa vyznačujú citlivým ponorom do vnútra súčasného človeka so snahou zachytiť jeho aktuálne emócie, túžby, sny a prežívanie.

 


Pocta Márii Rumanovej – pásmo filmov
Bezmocná hŕstka(Slovensko, 2012, 30 min., dokumentárny)
Izolácia(Slovensko, 2013, 17 min., dokumentárny)
Hotel Úsvit(Slovensko, 2016, 49 min., dokumentárny)

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 10. 2019, 22:28