CD & e-publikácie

CD Márnivé bubliny

marnive-bubliny_obal-cd.jpg

Koncert poézie Márnivé bubliny predstavuje ojedinelé multižánrové spojenie poézie, hereckých interpretácií a originálnych hudobných kompozícií. Ide o živé polyfónne prelínanie viacerých umeleckých dimenzií: básnických významov, obrazov, metafor, t.j. sémantického významu, ktorý v reálnom čase prostredníctvom živých hereckých recitálov nadobúda novú interpretačnú a dramatickú kvalitu, s originálnymi hudobnými kompozíciami, ktoré rozvíjajú svoj vlastný umelecký priestor. Každá z týchto rovín je pritom rovnako dôležitá a súčasne svojbytná. Nejde teda o texty k hudbe, ani o hudbu k textom, či hudbu, ktorá by iba „nalaďovala na vnímanie textu“.


Polyfónne spojenie týchto rovín tak vytvára nový umelecký žáner – koncert poézie, ktorý na slovenskú umeleckú scénu prináša novú interdisciplinárnu kvalitu. Súčasná slovenská poézia tak ožíva, už nie je iba určená na čítanie, nie je „uzavretá v tlačenej knihe“, avšak stáva sa súčasťou umeleckého tvaru, ktorý má potenciál osloviť široké publikum.

Textové pásmo je zložené z ukážok tvorby súčasných slovenských autorov, ktoré dramaturgicky a významovo tvoria nový originálny celok – umeleckú skladbu. Jednotlivé básne a fragmenty básní v celku pásma nadobúdajú nový kontextový význam, tvoria poetický viachlas, navzájom spolu komunikujú, no súčasne rôznosťou básnických poetík prispievajú k polyfónnemu vyzneniu.
Hudba: Oskar Rózsa
Recitácia: Lucia Rózsa Hurajová, Marek Majeský
Kompozíciu textov zostavili: Martin Solotruk a Ľubica Somolayová
Autori použitých textov:
Mária Ferenčuhová, Michal Habaj, Karol Chmel, Katarína Kucbelová, Valerij Kupka, Peter Macsovszky, Nóra Ružičková, Martin Solotruk,
Ľubica Somolayová, Peter Šulej

Mila Haugová: Záhyby: svetlo Vianoc

Jedinečný vianočný darček pre vás a vašich blízkych. Vianočené pozdravy Mily Haugovej na voľné online stiahnutie.
Exkluzívne len na arspoetica.sk

Knižka je dostupná na stuhnutie tu:

Mila Haugová: Záhyby: svetlo Vianoc
Mila Haugová: Záhyby: svetlo Vianoc


Slnečný lúč otvárajúcich sa dverí - Edícia Ars Poetica Versopolis

Predstavujeme vám našu edíciu Ars Poetica Versopolis.

Inšpiráciou pri tvorbe grafického návrhu bol pre umelkyňu, grafickú dizajnérku Líviu Kožuškovú, napríklad aj "slnečný lúč otvárajúcich sa dverí".

Všetky knižky sú pre záujmecov prístupne na stiahnutie "online" zdarma.

Ars Poetica Versopolis 2015

barnas_obalka.jpg berglund_obalka.jpg hrastelj_obalka.jpg man_obalka.jpg vandebril_obalka.jpg


Ars Poetica Versopolis 2016

hocevar.jpg horovitz.jpg rees.jpg stankus.jpg vanhauwaert1.jpg

Viac o projekte Versopolis


Mila Haugová: Nádej: znova

Ars Poetica vám opäť prináša darček, e-publikáciu na voľné online stiahnutie:
Veľkonočné pozdravy Mily Haugovej: Nádej: znova.

Knižka je dostulná na stiahnutie tu:

Mila Haugová: Nádej: Znova
Mila Haugová: Nádej: Znova


Fínsky básnik Jouni Inkala si pripomína Medzinárodný festival poézie Ars Poetica

Fínsky básnik Jouni Inkala si básňou pripomína Medzinárodný festival poézie Ars Poetica 2007.

Jeho báseň vo fínskej pôvodine a v slovenskom preklade Zuzany Drábekovej
si môžete stiahnuť tu:

Jouni Inkala: Ars Poetica 2007
Jouni Inkala: Ars Poetica 2007

Báseň J. Inkalu Ikarus v Helsinkách si môžete vypočuť online v originálnom básnickom prednese autora
a v slovenskom preklade Zuzany Drábekovej na lyrikline.org.


Maľovánka Ars Poetica 2015

Darček pre Vás! Stiahnite si našu maľovánku Ars Poetica 2015 v dizajnérskom prevedení Lívie Kožuškovej, a vyfarbite ju podľa ľubovôle :)

omalovanka-ars-poetica-2015.jpg
Maľovánka Ars Poetica 2015


Viac o festivale Ars Poetica 2015 nájdete tu.


Versopolis elektornická kniha spovedí

Versopolis je európska platforma poézie, podporovaná programom Európskej komisie Kreatívna Európa. Cieľom platformy je vytváranie nových príležitostí pre európskych básnikov a poetky. Ars Poetica sa teší, že je jedným z trinástich európskych partnerov tejto platformy.

Darček pre vás na stiahnutie zdarma!

Spovede autoriek a autorov v elektornickej podobe:

banner-versopolis_ebook.jpg


Ars Poetica 2016 Versopolis Flyer

Na stiahnutie zdarma!

Básne účastníkov Ars Poetica 2016 Versopolis night v slovenskom preklade.

fleyer-uvod1.jpg
M. Vanhauwaert, A Horovitz, K. Hočevar
V. Stankus, E. Rees


Maľovánka Ars Poetica 2016

Darček pre Vás! Stiahnite si našu omaľovánku Ars Poetica 2016 v dizajnérskom prevedení Andrei Labudovej, a vyfarbite ju podľa ľubovôle :)

Maľovánka Ars Poetica 2016
Maľovánka Ars Poetica 2016


Viac o Medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica 2016


Riekanky

Zbierka básní a riekaniek pre malých čitateľov od Marty Strakovej. Ilustrovala Eva Škandíková.

Marta Straková: Riekanky
Marta Straková: Riekanky

ISBN 978-80-89963-00-3


Glória, myška zo sídliska

Zbierka básní o myške Glórii, ktorá sa rozhodla odísť zo sídliska a presťahovať sa na dedinu k myšej rodine. Napísala Marta Straková, ilustrácie Eva Škandíková.

Marta Straková: Glória, myšla zo sídliska
Marta Straková: Glória, myšla zo sídliska

ISBN 978-80-89283-99-6


Koruna chutných čerešní

Výber básní účastníkov kurzu kreatívneho písania Prines svoju báseň medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2017

koruna-chutnych-ceresni.jpg