Adam Horovitz

Adam Horovitz

je básnik, novinár a vydavateľ. Jeho básne vyšli vo viacerých časopisoch a antológiách vrátane básnickej spomienky na frontových básnikov z čias prvej svetovej vojny, nazvanej 1914: Poetry Remembers (2014), ktorú redigovala súčasná poetka Carol Ann Duffy.

Je autorom troch pamfletov: Next Year in Jerusalem (O rok v Jeruzaleme, 2004), The Great Unlearning (Veľké neučenie sa, 2009) a Waiting for the Flame (Čakanie na plameň, 2014). Jeho prvá básnická zbierka Turning (Otáčanie) vyšla v roku 2011. V roku 2014 vyšli vo vydavateľstve History Press Horovitzove spomienky na jeho dospievanie, nazvané A Thousand Laurie Lees.


Viac fotografií (289)
Ars Poetica 2016

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku25. 12. 2014, 11:30