Derek Rebro

Derek Rebro

Derek Rebro publikuje od roku 1998, predovšetkým recenzie, kritiky a poéziu. Venuje sa rodovým otázkam a feminizmom. V roku 2007 absolvoval štúdium estetiky a slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aj doktorát z literárnej vedy.

Vyšla mu debutová zbierka Okamih pred dopadom (2010). Nasledovala literárnovedná monografia Ženy píšu Poéziu, muži tiež (2011), ktorá sa zameriava na skúmanie inovatívnych kompetencií poetického jazyka poetiek L. Vadkerti-Gavorníkovej, T. Lehenovej, S. Repar, N. Ružičkovej, K. Kucbelovej a M. Ferenčuhovej, v r. 2013 publikoval monografiu Jej mesto v jeho svete? a v roku 2014 mu vyšla básnická zbierka Ako tieň na pľúcach. Aktuálne sa venuje najmä rodovo orientovanému časopisu Glosolália.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku17. 12. 2014, 11:24