Karol Chmel

Karol Chmel

Je autorom šiestich básnických zbierok, od deväťdesiatych rokov prekladá z poľskej, srbskej, chorvátskej a slovinskej literatúry poéziu, esejistiku a prózu – okrem erbových mien zo spomínaných literatúr (Konwicki, Gombrowicz, Miłosz, Kiš, Pekić, Tišma, Pavić, Kovač, Kocbek, Zajc, Šalamun ai.)...

... sa usiluje presadzovať aj výbery z aktuálnej tvorby a prezentovať výraznejšie autorské osobnosti (Świetlicki, Podsiadło, Foks, Machej, Dehnel, Albahari, Basara, Despotov, Debeljak, Zupan, Drndić atď.) Ako básnik bol niekoľkokrát hosťom aj na Medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica.


Za svoju prekladateľskú tvorbu získal:

Cenu Zbigniewa Dominiaka (Lodž 2003) za preklady poľskej poézie,
Cenu ZAIKS za preklady z poľskej literatúry do slovenčiny (2011),
Cenu srbského P.E.N. klubu za preklady zo srbskej literatúry (2008),
Cenu Toneta Pretnara s titulom Ambasádor slovinskej literatúry (2015).


Viac fotografií (25)
Fotografie Ars Poetica 2014

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku23. 12. 2014, 11:29