Marek Debnár

Marek Debnár

je absolventom Filozofıckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde obhájil doktorskú prácu na tému vzťahu subjektu a autora.

Dva roky študoval na Inštitúte fılozofıe a na Katedre teórie literatúry Jagelonskej univerzity v Krakove a ďalšie dva na Ústave fılozofıe a religionistiky Karlovej univerzity v Prahe. Absolvoval aj kratšie študijné pobyty v Slovinsku a vo Francúzsku. Vo svojej publikačnej činnosti sa zaoberá otázkami fılozofıe, semiotiky a umenia.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku2. 1. 2015, 11:31