Peter Sirr

Peter Sirr

Peter Sirr (1960) pochádza z Waterfordu (Írsko) a v súčasnosti žije v Dubline, kde donedávna pôsobil ako riaditeľ Centra írskych spisovateľov. Pracuje ako spisovateľ v slobodnom povolaní, prekladateľ a redaktor štvrťročníka poézie Poetry Ireland Review. Od roku 1982, kedy získal cenu Patricka Kavanagha, vydal päť zbierok poézie.

Poslednými sú Kniha plodnej zeme (The Ledger of Fruitful Exchange, 1995) a Prines všetko (Bring Everything, 2000). Slovenský výber z jeho poézie vyšiel v preklade Martina Solotruka pod názvom Mimochodom.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku13. 12. 2014, 11:23