Sylvia Geist

Sylvia Geist

Narodila sa v Berlíne. Vyštudovala chémiu, germanistiku a dejiny umenia na Technickej univerzite v Berlíne. Od roku 1992 bola redaktorkou a vydavateľkou, viedla rôzne semináre na Univerzite aplikovaných vied v Hannoveri a podpísala sa pod viaceré literárne a interdisciplinárne projekty. Ako recenzentka prispievala aj do Financial Times Deutschland.

Je autorkou básnických zbierok Poprekrúcaný rozklad. 15 výhnivok. (umverkehrte zertrümmerung. 15 merzetten, Carl-Walter Kottnik, 2015) Gordický raj (Gordisches Paradies. Gedichte, Hanser Berlin Verlag, 2014), Pred búrkou (Vor dem Wetter. Gedichte, Luftschacht Verlag, 2009), Kniha básní na čítanie „so sebou" č. 67 (Mitlesebuch Nr. 67. Gedichte, Aphaia-Verlag, 2006), Okolie oka (Die Umgebung des Auges. Gedichte, musilmuseum-literatour druckwerk Nr.1, 2004), Neeuklidovská cesta (Nichteuklidische Reise. Gedichte, Bonsai-typ Art Verlag, 1998) a Ráno modré zviera (Morgen Blaues Tier. Gedichte, Zu Klampen Verlag, 1997), ako aj viacerých próz, článkov a recenzií. Ako vydavateľka publikovala zbierky poézie, prózu, ale aj antológie stredoeurópskej literatúry. Venuje sa aj umeleckému prekladu diel autorov ako John Ashbery, Peter Gizzi či Chirikure Chirikure. Slovenskému publiku sa Sylvia Geist predstavila po prvý raz na medzinárodnom festivale poézie Ars Poetica 2006. V slovenskom preklade Martiny Strakovej vyšla autorke básnická zbierka Ráno modré zviera a iné básne (Ars Poetica, 2017).

*

Sylvia Geist
Sylvia Geist
(grafický dizajn Lívia Kožušková)

*

sylviageist.de


Na festivale Ars Poetica vystúpili aj tieto
nemecky píšuce poetky a básnici:

2018
Renate Aichinger (A),
Kathrin Schmidt (D)

2017
Sylvia Geist (D),
Nora Gomringer & Philipp Scholz (D)

2016
Dirk Hülstrunk (D)

2015
Augusta Laar (D)

2014
Simone Kornappel (D), Dagmara Kraus (D)
Dalibor Marković (D)

2013
Gerhard Falkner (D), Heike Fiedler (CH)
Hans Thill (D)

2012
Andrea Grill (A), Marija Ivanović (A)

2011
Michael Donhauser (A), Tristan Marquardt (CH)
Daniela Seel (D), Stefan Schmitzer (A)
Tom Schulz (D)

2010
Claudia Gabler (D), Matthias Göritz (D)
Ilse Kilic (A), Fritz Widhalm (A)
Hansjörg Zauner (A)

2009
Martin Amanshauser (A), Sonja Harter (A)
Marion Poschmann (D), Jan Wagner (D)

2008
Christian Futscher (A), Andreas Neumeister (D)
Marcus Poettler (A), Robert Prosser (A),
Arne Rautenberg (D), Anja Uter (D)

2007
Margret Kreidl (A), Monika Rinck (D)

2006
Sabine Eschgfäller (2006, A/I), Kersten Flenter (D)
Sylvia Geist (D), Xóchil A. Schütz (D)

2005
Wolfgang Kühn (A), Uljana Wolf (D)

2004
Christine Huber (A), Hendrik Jackson (D)
Jan Koneffke (D), Sabina Naef (A)
Lale Rodgarkia-Dara (A)

2003
Helwig Brunner (A), Alexander Dunst (A)

*

arspoetica.sk/festivaly

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku1. 1. 2015, 11:28