Články a recenzie


Literárna recenzia: Ráno modré zviera vyhýbajúce sa pasci interpretácie

6. február 2018

Literárna recenzia: Ráno modré zviera vyhýbajúce sa pasci interpretácie

Sylvia Geist je s knihou Ráno modré zviera a iné básne jednou z trojice autoriek, ktoré v roku 2017 obohatili slovenský literárny trh o svoje diela v jednotnom dizajne. Spolu s ňou sme si mohli prečítať Milu Haugovú s jej Srnou pozerajúcou na polárku a Juliete Valero s výberom zo svojej tvorby pod názvom Plynutie. viac

K básňam Ivana Štrpku

20. jún 2016

K básňam Ivana Štrpku

16. 06. 2016 13:38 | Matúš Mikšík | kniznarevue.sk

V bratislavskom Artfore sa v stredu 15. júna diskutovalo o novej monografii Veroniky Rácovej Na pomedzí škrupiny (Ars Poetica), ktorá je venovaná básnickej tvorbe jedného z Osamelých bežcov Ivana Štrpku. Okrem autorky publikácie a samotného básnika sa diskusie nielen o tejto novinke, ale aj o Štrpkovej spisbe zúčastnil aj vydavateľ Martin Solotruk a do debaty aktívne vstupoval aj moderátor, literárny vedec a odborník na poéziu Jaroslav Šrank. viac


Mila Haugová: Písať ako dýchať

18. jún 2015

Mila Haugová: Písať ako dýchať

Mila Haugová,

zrejme najplodnejšia a najprekladanejšia súčasná slovenská poetka, ponúka vo svojej najnovšej knižke mnohovrstevnú výpoveď o procese tvorby, o svojom vnímaní umenia, o ceste k stredu terča krásy a poznania. Pri hľadaní odpovede na otázku, čo znamená tvorba v zmysle písať ako dýchať, vyzvala na spoluúčasť kolegov básnikov a spisovateľov, ale aj iných umelcov a priateľov. viac

A Selection of Poems by Martin Solotruk was recently published in Hindi

30. marec 2015

A Selection of Poems by Martin Solotruk was recently published in Hindi

Kavita Hath Badati (Poetry Reaching Out) is the title of the poetry book of Martin Solotruk translated into Hindi by Dr. Amrit Mehta. The book was published by the Aryan Publication Publishing House and we are happy to introduce you the translator's point of view. viac


Nová publikácia nemeckých prekladov slovenskej poézie

10. február 2015

Nová publikácia nemeckých prekladov slovenskej poézie

Vydavateľstvo Das Wunderhorn uviedlo do života publikáciu prekladov slovenskej súčasnej poézie do nemčiny - Lob des Wildtiers im Winter. Gedichte aus der Slowakei. Ide o preklady básní týchto slovenských poetiek a básnikov: Michal Habaj, Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Dana Podracká, Martin Solotruk a Ivan Štrpka. Editorom publikácie je nemecký básnik Hans Thill. Na prekladoch básní sa okrem iných podieľala aj nemecká poetka Sylvia Geist. viac

Mila Haugová: Písať ako dýchať

16. január 2015

Mila Haugová: Písať ako dýchať

Poetka Mila Haugová ponúka čitateľkám a čitateľom mnohovrstevnú výpoveď o procese tvorby, o svojom vnímaní umenia, o ceste do centra krásy a poznania. Pri hľadaní odpovede na otázku, čo znamená tvorba, vyzvala na spoluúčasť kolegov básnikov a spisovateľov, ale aj iných umelcov a priateľov. viac


Kniha týždňa: Filozofia a literatúra podľa Mareka Debnára

5. december 2014

Kniha týždňa: Filozofia a literatúra podľa Mareka Debnára

Marek Debnár
Medzi myšlienkou a obrazom

Je Marek Debnár (1979) literát, ktorý rád siaha po filozofických témach, alebo je filozof, ktorý sa zamýšľa nad literárnym dielom aj inak ako nad artefaktom? Ako dokladá aj podtitul Vybrané kapitoly z filozofie literatúry, vo svojej knižnej prvotine nazvanej Medzi myšlienkou a obrazom (Ars Poetica, 2013) sa pohybuje niekde medzi – mapuje priestor medzi filozofiou a literatúrou, časovo vymedzený 20. storočím, a vyznačuje v ňom styčné body a neuralgické miesta. viac

Poetka Mária Ferenčuhová: Poézia sa dá písať len osamote

7. február 2014

Poetka Mária Ferenčuhová: Poézia sa dá písať len osamote

Aj ja sa vypisujem z toho, čo ma trápi, máta, znepokojuje alebo nadchýna, vraví poetka Mária Ferenčuhová, ktorá skôr, ako písať perom, začala ťukať do stroja. viac


Prebúdzanie sedmospáčov

18. december 2013

Prebúdzanie sedmospáčov

Antológia súčasnej poézie a prózy k 25. výročiu Nežnej revolúcie
Vydavateľstvo Vlna / Drewo a srd

Antológia vznikla pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie a tematicky sa voľne opiera práve o toto obdobie. Čitateľom sprostredkúva 25 textov súčasných – v súčasnosti tvoriacich – slovenských autoriek a autorov.

viac

Dny procházejí městem. Antologie současných slovenských básníků

15. december 2013

Dny procházejí městem. Antologie současných slovenských básníků

Vydalo vydavateľstvo Akropolis
rok vydania: 2013

Pri príležitosti uskutočnenia mezinárodného knižného veľtrhu Svět knihy 2013 v Prahe, vydavateľstvo Akropolis prezentovalo antológiu súčasnej slovenskej poézie. Prebásnenia sa ujali Petr Prouza a Jana Štroblová. Publikácia je doplená o zasvätený úvod dr. Vladimíra Petríka, zasadzujúci poéziu zastúpených autorov do širšieho kontextu súčasnej literárnej tvorby na Slovensku. viac


Sylvia (nie) je mŕtva

13. október 2013

Sylvia (nie) je mŕtva

Jana Pácalová
Všetko o mojej matke

Novú knihu Jany Pácalovej delí od jej predošlej zbierky Citová výchova takmer desať rokov. Po takej dlhej publikačnej pauze nie je natoľko prekvapivým faktom, že v autorkinom rukopise došlo k pomerne výraznej zmene tak v poeticko-poetologickej, ako aj v tematickej vrstve básní. Čo je však dôležitejšie, recenzovaná kniha je najmä ráznym kvalitatívnym odskokom od svojej (napriek náznakom a pár i vo svojom celku presvedčivým textom) umelecky prevažne nevydarenej, (najmä) tvarovo nekoherentnej, medzi tradíciou a pokusmi o (hlavne vtedy) aktuálnejšiu (anestetickú) poetiku svojich rovesníkov nefunkčne zaseknutej predchodkyne, pričom – aspoň pre mňa – predstavuje jednu z najzaujímavejších kníh, aké som v našej poézii v ostatnom čase čítal. viac

Kto sa chce len zabávať, zlenivel

9. september 2013

Kto sa chce len zabávať, zlenivel

Bibliografia básnika, prozaika a prekladateľa Petra Macsovszkého (1966) je pomerne rozsiahla. do literatúry vstúpil v roku 1994 básnickou zbierkou Strach z utópie, po nej nasledovali zbierky Ambit (1995) či Cvičná pitva (1997). K jeho najnovším dielam patrí román Mykať kostlivcami (Drewo a srd 2010), básnická zbierka Pohodlná mníška (Ars poetica 2012) a próza Želáte si novú kúpeľňu? (Drewo a srd 2012). viac


Veronika Rácová: Ruiny krajiny – ruiny tela

18. júl 2013

Veronika Rácová: Ruiny krajiny – ruiny tela

Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars poetica

Sugestívne obrazy zničenej, spustošenej krajiny, v ktorej si však príroda stále nachádza svoju trhlinu, štrbinu a napriek civilizačnému tlaku preukazuje silu predrať sa na povrch a bujnieť, použil vo svojej knihe Svet bez nás Alan Weisman. V našom priestore sa vzťahu kultúrneho a prírodného venuje napr. český filozof, ekológ a formovateľ koncepcie evolučnej ontológie Josef Šmajs, ktorý v knihe Ohrozená kultúra píše o preceňovaní antropocentrizmu a sebarealizácie ľudského. viac

Jaroslav Šrank: Kniha krehkosti

24. jún 2013

Jaroslav Šrank: Kniha krehkosti

Ferenčuhová, Mária. 2012. Ohrozený druh. Bratislava : Ars Poetica.

… básnické zbierky Márie Ferenčuhovej sú našou kritikou napospol prijímané pozitívne. Doteraz bolo dôvodom kladných odoziev nesentimentálne stvárnenie takých erbových tém našej privátnej poézie, ako sú vlastná identita, partnerstvo či materstvo. V tretej zbierke autorka svoju poéziu vychádzajúcu z osobnej skúsenosti rozvinula aj o výraznejšiu reflexiu nadosobných problémov, ba, ako pomerne priamočiaro signalizuje už názov knihy, do svojho obzoru zahrnula problematiku priam planetárnych parametrov. viac