Noví európski básnici

Noví európski básnici

Editori: Wayne Miller a Kevin Prufer
Graywolf Press, 2008

Významná antológia Noví európski básnici (New European Poets) predstavuje diela básnikov z celej Európy. Pri jej koncipovaní editori Wayne Miller a Kevin Prufer poverili dvadsaťštyri regionálnych editorov, aby vybrali 270 básnikov, ktorých diela po prvý raz vyšli po roku 1970. Títo básnici zastupujú každú krajinu Európy, pričom pri mnohých z nich ide v tomto prípade o ich prvé vydanie v angličtine alebo v Spojených štátoch. Výsledná antológia je zbierkou toho najlepšieho z pera novej generácie básnikov, ktorá sa objavila po Paulovi Celanovi, Anne Achmatovej, Federicovi Garcíovi Lorcovi, Eugeniovi Montalem, a Czeslawovi Miloszovi.

Z poézie v Nových európskych básnikoch priam srší intelekt. Neváha rúcať tabu a prepletať sa s dejinami či politikou. Dych vyráža aj široká škála estetík a štýlov – nájdeme tu lyrickú intimitu portugalskej poetky Rosy Alice Brancovej, ale i profánne prozaické básne od rumunského básnika Radu Andriescu, sebavedomý surrealizmus českej básničky Sylvy Fischerovej a zúfalý výkrik preživších z pera ruskej poetky Iriny Ratušinskej. V zbierke je zastúpená poézia preložená z vyše tridsiatich jazykov vrátane francúzštiny, nemčiny, španielčiny a taliančiny, i zo špecifickejších miestnych jazykov ako baskičtina, írska gaelčina a sámčina. Antológia Noví európski básnici má rozsah i ambície na to, aby sa stala kľúčovým dielom a pre amerických čitateľov i dôležitým prostriedkom na ceste objavovania výnimočnej poézie, ktorá kvitne na opačnom brehu Atlantiku.

Viac info na graywolfpress.org

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku15. 12. 2008, 16:34