Básne z pozostalosti

Básne z pozostalosti

Anna Snegina

Zväzok Básne z pozostalosti je výberom z básní, ktoré Anna Snegina napísala sčasti počas svojho života na Slovensku, sčasti po odchode do Ruska.

Dobu a miesto vzniku väčšiny básní však možno, vzhľadom na nejasné biografické osudy autorky, určiť iba veľmi problematicky. Textová podoba a štruktúra predkladaného výberu sa snaží rešpektovať tematickú, ideovú, estetickú či biograficky podmienenú príbuznosť a blízkosť jednotlivých básní.


(***)

Za touto bielou stenou čaká svet.
Údery srdca mi však hovoria čosi iné:
niet steny ktorá by predo mnou stála.
Zrnká prachu nepoznajú spočinutie.
Vtáčik zaklopal na okno.

(***)

Medzitým ako som pohrúžená v meditácii zabúdala na svet
slnko opísalo veľký oblúk
a zapadlo do misy s marhuľami.
Podídem k nej a jednu si vyberiem:
v otvorenej dlani planúce slnko.

(***)

Vietor sa dnes celý deň preháňa krajinou.
Pozerám za ním ako odchádza a ako sa vracia späť.
Slnečnice so sklonenými hlavami hľadia do zeme.
Na čo asi myslia?
Rozostavím slová ako hviezdy na nebi.

katalogové číslo AP30AM14/2008
ISBN ISBN 978-80-89283-19-4
EAN 9788089283194
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2009, 08:30

Knihy > Edícia Ambit > Súvisiace

Pobrežný výskumPobrežný výskum
Nóra Rúžičková Piata básnická zbierka poetky a výtvarníčky Nóry Ružičkovej Pobrežný výskum je vystavaná ako cyklus,...
Malé veľké mestoMalé veľké mesto
Katarína Kucbelová Tretia básnická kniha Katarína Kucbelovej Malé veľké mesto zobrazuje fenomén mesta ako premietacej...
Princíp neistotyPrincíp neistoty
Mária Ferenčuhová Druhá zbierka básní poetky, filmovej teoretičky a prekladateľky Márie Ferenčuhovej Princíp neistoty...