Lovestory: Agens a paciens

Lovestory: Agens a paciens

Martin Solotruk

Štvrtá zbierka Martina Solotruka je zaujímavým krokom na ceste za moderným súčasným výrazom slovenskej poézie. Autor si je vedomý tradície a rozvíja viaceré najinšpiratívnejšie impulzy poetík povojnového obdobia, predovšetkým konkretistov a osamelých bežcov.

Po predošlých výskumoch a následných „teóriách" sveta Solotruk študuje rozmedzie osobného, zdanlivo profánneho prežívania, encyklopedického vedomia o svete a ritualizácie každodennej skúsenosti, aby ich spojil do mytologizujúcich kontextových štruktúr.

Copyright © Martin Solotruk 2007
Prvé vydanie © ARS POETICA, o. z., Bratislava 2007
Katalógové číslo: AP22AM09/2007
ISBN 978-80-89283-09-5
EAN 9788089283095

Anglický preklad:
Poetry Reaching Out
New Slovak Poetry in Translation
Copyright © Martin Solotruk 2012
English Edition © Ars Poetica, o. z. 2012
Translation into English © Zuzana Starovecká, 2012
Language Editor © John Minahane 2012

Lovestory: Agens a paciens - ukážka

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2007, 08:23