Okamih pred dopadom

Okamih pred dopadom

Derek Rebro

Debutová zbierka poézie Dereka Rebra básnicky zaujímavým spôsobom skúma, akými spôsobmi je prostredníctvom tela reprezentovaná či konštruovaná identita.

Pokúša sa určiť parametre „inakosti", otvára priestor pre problematiku rodovej neutrality. Uprostred súčasného sveta hľadá lyrický subjekt priestor pre psyché, telo zároveň odkrýva, aj zahaľuje – medzi subjektom a telom, je vzťah totožnosti i odlišnosti. Odkazuje aj na Narcisa skloneného nad vodou. Sémanticky zaťaženým leitmotívom je vodná hladina a motívy s ním prepojené (dopad na hladinu ako metafora dopadu zraku ne zrkadlo, dopad na dno...).


***

vrastá do mňa
dikobraz

predĺžené ostne
prienik pórmi
únik zatlačením

vkliesnený medzi korene
zostup do odstupu

levituješ

klesáš

v poslednej chvíli
okamih pred dopadom

žiletka

vsunutá medzi bod
a teba

katalogové číslo AP46AM22/20109
ISBN 978-80-89283-34-7
EAN 9788089283248
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2010, 08:34

Knihy > Edícia Ambit > Súvisiace

BásneBásne
Krisztina Tóth Poetický hlas Krisztiny Tóth je subtílnou kombináciou silných vizuálnych prvkov, intelektuálnych...
Veľký dych: Psychopolis, tenký ľadVeľký dych: Psychopolis, tenký ľad
Ivan Štrpka Ivan Štrpka v básnickej knihe Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad tvorivo pracuje s motívom krutosti...
Mr Perplex a jeho žiaciMr Perplex a jeho žiaci
Braňo Hochel Básnik, prozaik, literárny vedec a translatológ Braňo Hochel prichádza s piatou básnickou zbierkou....