Planktón gravitácie

Martin Solotruk

Už názov tretej Solotrukovej knihy napovedá, že predmetom básnikovho výskumu sa tentoraz stáva súhra predmetnosti a silových polí. Od detailov osobne zažitého sa autor vydáva na objavnú plavbu oceánskou semiózou sveta.

Hoci je tento cyklus desiatich skladieb snahou o spájanie, gravitačné usúvsťažnenie napohľad odťažitých súvislostí do polyfónneho efektu, autor zároveň venuje samostatnú tvorivú pozornosť každému detailu. Nepoúča, pozoruje, depersonalizujúco „splýva s prostredím", necháva, aby sa prejavilo svojou prirodzenou nosnosťou. V jeho svete sa prenášajú frekvencie rovnako prirodzene ako šálka kávy na stôl.

Katalógové číslo AP13AM03/2007
ISBN 80-89283-03-9
EAN 9788089283033

Planktón gravitácie - ukážka

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2007, 08:13