Pobrežný výskum

Pobrežný výskum

Nóra Rúžičková

Piata básnická zbierka poetky a výtvarníčky Nóry Ružičkovej Pobrežný výskum je vystavaná ako cyklus, v ktorom sa dominantné motívy opakujú a rozvíjajú na ploche viacerých básní. Básne sú tematicky i formálne vybudované na metaforickom vzťahu k naratívnosti, pričom niektoré z nich evokujú fragmenty vyňaté z väčších naratívnych celkov, iné zas inštrukcie a poznámky napísané na okraj pomyselného naratívu.

Jazyk zbierky aj obraznosť jednotlivých básní je strohá, zredukovaná na pomerne úzku škálu výrazových prostriedkov a motívov. Súčasťou zbierky je aj CD, ktoré ponúka výber básní v zvukovom spracovaní autorky.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku25. 2. 2009, 15:46

Knihy > Edícia Ambit > Súvisiace

Malé veľké mestoMalé veľké mesto
Katarína Kucbelová Tretia básnická kniha Katarína Kucbelovej Malé veľké mesto zobrazuje fenomén mesta ako premietacej...
Princíp neistotyPrincíp neistoty
Mária Ferenčuhová Druhá zbierka básní poetky, filmovej teoretičky a prekladateľky Márie Ferenčuhovej Princíp neistoty...
Príbytok cudzieho časuPríbytok cudzieho času
Peter Macsovszky Témami priamočiarych, takmer minimalistických básní Petra Macsovszkého sú otázky času, telesnosti,...