Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad

Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad

Ivan Štrpka

Ivan Štrpka v básnickej knihe Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad tvorivo pracuje s motívom krutosti súčasného života a konfrontuje ich s ľudskosťou a fantaskným zobrazením medziľudských vzťahov.

„Neľudské" súčasnej reality spája s obrazmi dôverného, krehkého a intímneho, ale aj so zložitými textovými štruktúrami, postmodernými parafrázami, vplyvmi orientálnej filozofie či hermetických vied. V jeho poetických textoch sa objavujú varovné signály, reflektujúce morálny aspekt aktuálnej ľudskej existencie, ale aj formálne ozvláštnenia, ako segmentovanie či až fragmentarizácia jednoliateho prúdu lyrickej výpovede na viacero línií. (Taktiež pozri: Tichá ruka. Desať elégií)


Lulu má celkom mokré vlasy

Teraz mám celkom mokré modré vlasy
nakrátko pristrihnuté podľa rovnej trasy metra.
A cez víkendy vytrvalo jazdím od brehu jazera
do stredu mesta, kde horúci vzduch stojí ako múr.
Zo stredu mesta rovno na breh. Jagavý
delfín sa blýska tesne v brázde môjho
alabastrového chrbta. A prudký
modrý dych vodou strmo preniká až
po okraj jej mysle. Hľadaj a nenájdeš ma
v týchto prázdnych dňoch. Bdenie aj spánok
ukrývam v delfínoch.

katalogové číslo AP43AM21/2009
ISBN ISBN 978-80-89283-26-2
EAN 9788089283262
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku22. 9. 2009, 08:35