Metafyzická domácnosť I

Martin Solotruk

​Metafyzická domácnosť I je v poradí piatou zbierkou medzinárodne etablovaného básnika Martina Solotruka, kde autor pracuje s objektmi bežného používania (sporák, kľučka, vešiak, či zrkadlo), prostredníctvom ktorých komunikuje s čitateľom a objekty komunikujú s tými, ktorí sú v domácnosti a zároveň prostredníctvom nich komunikujú aj zúčastnení medzi sebou – v metafyzickej domácnosti.

Všetci sme súčasťou metafyzickej domácnosti a všetci sme na jednej lodi. Aj o tom je Solotrukova poézia každodennosti, kde predmety každodennosti transcendujú a opäť sa stávajú súčasťou makrokozmu, súčasťou kolobehu života.

Martina StrakováObálka: M. Solotruk: Metafyzická domácnosť I

"Prebieha pred okom

kamery potoka

pôvabná

snežná žienka

vanúca kremenná krehkosť prievalov

s úsmevom rozvinutým v čase

bez tváre

len záchvev

orgazmu

nájdenia tepla

v chlade vesmíru

zašlého zdania bytia..."

– Úryvok básne Snehožienka

Copyright © Martin Solotruk
Grafika & layout Lívia Kožušková
Cover illustration © Martina Straková
ISBN 978-80-89283-89-7


Knižné tituly Ars Poetica v grafickom dizajne Lívie Kožuškovej

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku21. 8. 2017, 11:15

Knihy > Edícia Artefakty > Súvisiace

Ráno modré zviera a iné básneRáno modré zviera a iné básne
Predstavujeme čitateľskej verejnosti výber z tvorby súčasnej nemeckej poetky Sylvie Geist, jednej z najzaujímavejších...
PlynutiePlynutie
Poézia Juliety Valero je mimoriadne súčasná vo svojej naliehavosti vysloviť existenciálne pochybnosti modernej...
Múzeum netrpezlivostiMúzeum netrpezlivosti
Nemecký básnik Hans Thill sa narodil v Baden-Badene a žije v Heidelbergu. Je spoluzakladateľom Vydavateľstva Wunderhorn....