Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...

Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky...

Zora Prušková

Monografia Zory Pruškovej Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky je základné literárnovedné dielo k dejinám slovenskej prózy 60. rokov 20. storočia. Autorka interpretačne približuje tvorbu D. Tatarku, V. Šikulu, R. Slobodu, J. Johanidesa, D. Mitanu, P. Hrúza, P. Vilikovského, D. Kužela a J. Puškáša.

Z aktuálnej inšpiračnej ponuky začiatku 90. rokov vniesla Z. Prušková do úvah o slovenskej próze Barthesovo exponovanie podvratne anarchistickej inštitúcie literatúry, Rortyho dôraz na „iróniu", resp. „konverzáciu" pri utváraní súdobého literárneho autora, textu, čitateľa a vôbec empatického človeka – súčasníka a exponovanie „línie odporu" v súčasnom umení, „odporu" voči totalizujúcim nárokom politiky a médií v intenciách Lyotarda.

katalogové číslo AP23PO03/2008
ISBN 978-80-89283-13-2
Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku18. 9. 2008, 12:54

Knihy > Edícia Poetika > Súvisiace

Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára po Pavla DobšinskéhoMetamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára p...
Jana Pácalová Monografia Jany Pácalovej Metamorfózy rozprávky (Od Jána Kollára po Pavla Dobšinského) sleduje problematiku...
Mystická misia S. B. HroboňaMystická misia S. B. Hroboňa
Ľubica Somolayová Ľubica Somolayová (1979) absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, v roku 2006 získala...
Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007Literárnokritická reflexia slovenskej li...
Publikácia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2007 vznikla na základe rovnomenného podujatia Ústavu...