Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku.

Rácovej literárnovedná správa o Štrpkovej poézii patrí k tomu najlepšiemu, čo bolo doteraz o poézii tohto autora napísané. Autorka kvalifikovane poodkrýva možnosti, ktoré nám básnik svojou poéziou ponúka. V intenciách povahy predmetu svojho skúmania nás vťahuje do procesu poznávania, oboznamuje nás s jeho výsledkami a pritom ponecháva priestor pre jeho otvorenosť.

– prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

Monografiu V. Rácovej hodnotím ako originálny, metodologicko-koncepčne veľmi solídne zvládnutý a nesporne prínosný literárnovedný interpretačný výkon osobitného významu – totiž ako momentálne najdôkladnejšie a najlepšie komplexné výkladové spracovanie, resp. literárnoteoretickú interpretáciu poézie Ivana Štrpku, t. j. zásadný príspevok k literárno-historiografickej a teoretickej reflexii, systematickému a komplexnému poetologickému i axiologickému hodnoteniu básnického diela jedného z najvýznamnejších a najosobitejších autorov slovenskej poézie posledného polstoročia a čelného príslušníka, „protagonistu“ jednej z kľúčových básnických skupín na domácej literárnej scéne tohto obdobia (osobitne 60. rokov).

– doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.


pozvanka-na-krst-knihy_artforum_15-6-_19-00-hod.jpg knizna-revue-c-7-8.jpg
Pozvánka na krst knihy a titulka letného dvojčísla Knižnej revue 7-8

*

Uvedenie odbornej publikácie aj na webstránke versopolis.com


Viac fotografií (28)
Veronika Rácová: Na pomedzí škrupiny. O poézii Ivana Štrpku - ukážka

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku11. 4. 2016, 13:13