Magický večer poézie Ars Poetica, 31.3 vo VKlube

Jeden večer, tri eventy a vesmír zážitkov, to je Ars Poetica 31.3. 2023

Koho uvidíte vo VKlube?

18.00 Versopolis event európskej poézie

Ana Brnardič a Glorjana Veber: dve hviezdy európskej poézie predstavia svoje charizmatické performance a multimediálne pásma.

Ana Brnardič

Ana Brnardić sa narodila v roku 1980 v Záhrebe. Ukončila štúdium komparatívnej literatúry a chorvátskeho jazyka na Filozofickej fakulte v Záhrebe a štúdium huslí na Hudobnej akadémii. Jej básne boli preložené do viac než tucta jazykov a uverejnené v domácich i zahraničných antológiách, časopisoch či na internetových stránkach. Je laureátkou Ceny Gorana, Ceny Slavić a Kvirinovej ceny pre mladých básnikov. Je participantkou európskej básnickej platformy Versopolis (www.versopolis.com), v rámci ktorej jej, vďaka účasti na medzinárodných básnických festivaloch, boli uverejnené výbery poézie vo Švédsku, Slovinsku, Francúzsku a Macedónsku. Jej básne boli vybraté aj do antológie Grand Tour: Reisen durch die junge Lyrik Europas (ed. J. Wagner a F. Italiano, Carl Hanser Verlag GmbH & Co, 2019). Prekladá z rumunčiny (v spolupráci s Adrianom Oproiu), pričom doteraz preložila niekoľko románov a výbery zo súčasnej rumunskej poézie. Vydala niekoľko zbierok poézie: Pisaljka nekog mudraca (Pero istého mudrca, SKUD IGK, Zagreb, 1998), Valcer zmija (Hadí valčík, Matica hrvatska, Sisak, 2005; elektronické vydanie Besplatna elektronička knjiga, 2018), Postanak ptica (Vznik vtákov, HDP, Zagreb, 2009; elektronické vydanie Besplatna elektronička knjiga, 2014), Uzbrdo (Hore kopcom, VBZ, Zagreb, 2015) a Vuk i breza (Vlk a breza, Hena com, Zagreb, 2019). Výber z prvých troch kníh bol preložený do rumunčiny a vydaný pod názvom Hotel cu muzicieni (prel. Dumitru M. Ion, Bukurešť, 2009). Zbierka Vznik vtákov bola preložená do švédčiny pod názvom Fåglarnas tillblivelse (prel. Đorđe Žarković, Rámus förlag, Malmö, 2016).Glorjana Veber

Glorjana Veber (Slovinsko), narodená v roku 1981, vyštudovala politológiu na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Ľubľane a získala doktorát z literatúry (na tému Poézia – prvok spoločenskej zmeny) na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane. Na magisterskom stupni zložila všetky skúšky zo sociológie, kde štúdium ukončila prácou na tému Vplyv životného štýlu na nákup kníh a taktiež úspešne zložila niektoré skúšky na Ekonomickej fakulte. Jej básne sú preložené do 21 jazykov. Za poéziu získala niekoľko slovinských a medzinárodných ocenení. Bola zakladateľkou a riaditeľkou Inštitútu IRIU, kde sa zaoberala vývojom experimentálnych projektov na poli odbornej literatúry. Jej prvá kniha Prosti pad /Voľný pád/ vyšla v roku 2013, druhá v Taliansku v roku 2015 pod názvom Qualcuno prima /Niekto predo mnou/. Pracovala v súkromných a verejných inštitúciách ako strategická manažérka, riaditeľka, vedúca personálneho oddelenia. Dnes je riaditeľkou spoločnosti pre kreatívne a vedecké riešenia v inštitúte IRIU.


19.00 Mila Haugová: Dokonalé zviera(nie)


Ivan Štrpka krstí opus magnum najvýznamnejšej poetky súčasného Slovenska

na klarinet hrá Branislav Dugovič

Branislav Dugovič
Branislav Dugovič je slovenský hudobník, ťažiskovo sa prezentujúci hrou klarinete a basklarinete. V roku 2007 ukončil doktorandské štúdiu na VŠMU v Bratislave, kde v r. 2007/08 pôsobil ako odborný asistent hry na klarinete. V súčasnosti pôsobí na Katedre hudobnej výchovy PdF UK. Spolupracoval s mnohými domácimi aj zahraničnými umelcami, napr. Jozefom Luptákom, Evou Šuškovou, Moyzesovým kvartetom, Cluster Ensemble, VENI Ensemble, talianskym klarinetistom Nicollom Bulfone, orchestrami Capella Istropolitana a Štátna filharmónia Košice, anglickým producentom a hudobníkom Eddie Stevensom, Nikolajom Nikitinom a mnohými inými. Ako sólista alebo komorný hráč nahrával pre viaceré vydavateľstvá, napr. Hudobný Fond, Hudobné centrum, Diskant, Real Music House, Naxos, Orange mountain music/ Hevhetia a i. Bol lektorom v projekte VENI Academy. Premiérovo uviedol a nahral mnoho skladieb od slovenských skladateľov ( Berger, Zeljenka, Kupkovič, Iršai, Krák, Lejava a i. ), viaceré z nich mu boli dedikované. Na jeseň 2017 ako člen Cluster Ensemble absolvoval turné v New Yorku, USA. V posledných rokoch vydal tri (ko)autorské CD: Cross-Country Skiing, 10 Simple Melodies a Bang Bang Boogie Boogie. Vyšli vo vydavateľstve Real Music House a boli pozitívne prijaté kritikou aj laickou verejnosťou. V posledných rokoch sa do povedomia odbornej i laickej verejnosti najvýraznejšie zapísal účasťou na nasledujúcich nahrávkach:
CD VENI Academy: Rolling Tones- In Zarter Bewegung, Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia ISCM- Radiohead Award v kategórii Vážna hudba 2013,
CD Roman Berger: Páthetique- Naxos,
CD Eva Šušková: Secret Voice, Hudobný Fond- Radiohead Award v kategórii Vážna hudba 2015,
CD Cluster Ensemble: Cluster Ensemble plays Philip Glass, Orange Mountain Music/ Hevhetia,
CD Uspávanky-Lupták, Lenko, Bugala, Comendant, Dugovič- Konvergencie a vyššie spomínanou (ko)autorskou CD trilógiou.


20.00 audiopoetica: Freedom

-premiéra hudobno-básnického pásma

on stage: Robert Pospiš, Martin Sillay, Branislav Dugovič a básnický chór hlasov


Robert Pospiš & Martin Sillay Inšpiráciou oboch hudobníkov, Roberta Pospiša a Martina Sillaya, je neustále hľadanie pravdy v ich životoch. To so sebou prináša aj nepretržité objavovanie nových hudobných výrazov. Práve preto pôsobia autori aj ako producenti na nahrávkach, ktoré oslovujú výpoveďou a vyzretosťou hudobného názoru. Spoločne s Branislavom Dugovičom odohrajú v rámci festivalu ArsPoetica špeciálne vystúpenie, ktoré bude kombinovať autorské skladby s ambientnými zvukovými improvizáciami.
BIO:
Výrazné mená slovenskej hudobnej scény. Obaja hudobníci sú rešpektovaní nielen ako aktívni interpreti, ale aj ako producenti oceňovanej slovenskej hudby a zakladatelia uznávaného vydavateľstva Real Music House. Na svojom konte majú desať autorských albumov a viac ako deväťdesiat nosičov s ich producentským a zvukovým podpisom. Albumy hudobnej dvojice Robert Pospiš & Martin Sillay sa pravidelne dostávajú na prvé priečky ankiet o najlepšie slovenské albumy.


Na záver večera Vás pozývame na pohár vína