Jackie Kay

"Báseň je krátkym okamihom viery."
Jackie Kay