Samo Chalupka

"Pravde žil som,

krivdu bil som,

verne národ môj ľúbil som."

– Samo Chalupka

(27. február 1812 – 19. máj 1883)