Spomienky Štrpku na Laučíka

Zaspomínajme si s básnikom Ivanom Štrpkom na básnika a prekladateľa Ivana Laučíka. Reláciu nájdete v archíve Rádia Devín.