Sládkovičova Radvaň

Už onedlho sa uskutoční

58. ročník krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie

a prózy detí, mládeže a dospelých – Sládkovičova Radvaň (3. - 5. mája 2017), ktorej víťazky a víťazi postupujú na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín. Knižným darom do aktuálneho ročníka prehliadky prispela aj Ars Poetica :)