Peixoto opäť v Bratislave

Významný portugalský autor José Luís Peixoto, hosť medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica 2016, sa opäť vracia do Bratislavy! Príďte 18. mája 2017 o 18.00 do KC Dunaj~, kde sa uskutoční prezentácia slovenského prekladu jeho románu Cintorín klavírov. Podujatie sa uskutoční
v angličtine. Vstup je voľný.