Fest Anča Garden Party

Príďte na záhradnú párty Fest Anča! 1. júna 2017, od 18.00 do Foajé na Štefánikovaj ulici
v Bratislave :) Pásmo animovaných filmov The Best Of Fest Anča je každoročne neodmysliteľnou súčasťou filmovej sekcie festivalu Ars Poetica!